Khóa học nâng cao

Khóa học nâng cao

Yêu cầu

– Học viên đã hoàn thành lộ trình khóa cơ bản hoặc vượt qua bài test của trung tâm
– Nghiêm túc, kỉ luật theo đúng cam kết với trung tâm

Đối tượng

– Sinh viên khó khăn với việc học ở trường, muốn cải thiện tư duy, rèn luyện kỹ năng code
– Mong muốn có kinh nghiệm làm dự án thực tế
– Dự định tìm kiếm một công việc theo đuổi ngành lập trình

Thời gian học

– 3 tháng
– 144 giờ học trên lớp
– Tối 2-4-6 hoặc 3-5-7

Nội dung khóa học

Chính sách học phí

Đăng ký cơ bản

10.050.000vnđ

Yêu cầu
– Đã hoàn thành lộ trình khóa cơ bản
– Vượt qua bài phỏng vấn và test của trung tâm

Quyền lợi
– Kiến thức dự án thực tế
– Sản phẩm đầu tay
Chứng nhận Full-Stack Web và Mobile Developer Pre-master của trung tâm khi tốt nghiệp

Đăng ký sớm

8.100.000vnđ

Yêu cầu
– Dành cho học viên cũ
– Đăng ký trong tháng đầu tiên của khóa cơ bản

Quyền lợi
– Ưu đãi hấp dẫn về học phí
– Toàn bộ những quyền lợi khác như đăng ký cơ bản

Học viên thân thiết

9.150.000vnđ

Yêu cầu
– Dành cho học viên cũ
– Học viên hoàn thành 100% số buổi theo lộ trình khóa cơ bản

Quyền lợi
– Ưu đãi hấp dẫn về học phí
– Toàn bộ những quyền lợi khác như đăng ký cơ bản

Đăng ký cơ bản

10.050.000vnđ

Yêu cầu
– Đã hoàn thành lộ trình khóa cơ bản
– Vượt qua bài phỏng vấn và test của trung tâm
Quyền lợi
– Kiến thức dự án thực tế
– Sản phẩm đầu tay
Chứng nhận Full-Stack Web và Mobile Developer Pre-master của trung tâm khi tốt nghiệp

Đăng ký sớm

8.100.000vnđ

Yêu cầu
– Dành cho học viên cũ
– Đăng ký trong tháng đầu tiên của khóa cơ bản

Quyền lợi
– Ưu đãi hấp dẫn về học phí
– Toàn bộ những quyền lợi khác của khóa học nâng cao

Học viên thân thiết

9.150.000vnđ

Yêu cầu
– Dành cho học viên cũ
– Học viên hoàn thành 100% số buổi theo lộ trình khóa cơ bản

Quyền lợi
– Ưu đãi hấp dẫn về học phí
– Toàn bộ những quyền lợi khác của khóa học nâng cao

Dạy bằng tâm , chỉ bằng tầm

Đừng nói mà hãy làm. Đừng luyên thuyên mà hãy hành động. Đừng hứa hẹn mà hãy chứng minh.

Học viên tham gia
Khoá học hoàn thành
Học viên có việc làm