Month: February 2020

Tư tưởng nghề

Đây là một yếu tố cốt lõi ít được nhắc tới trong đào tạo nói chung (ngoại trừ trong những trường hợp đào tạo nội bộ). Một xã hội được hình thành và phát triển trên nền tảng của tập thể, dưới nữa tới các cá nhân. Để xây dựng…

Tư duy xử lý vấn đề

“Tất cả mọi người đều nên học lập trình, bởi vì nó sẽ dạy bạn cách để tư duy” (Steve Jobs, 1995) Trong bài phỏng vấn với Robert Cringley năm 1995, Steve Jobs (Founder của tập đoàn công nghệ Apple) khi được hỏi về những chương trình ông viết khi…

Tiếp cận dự án

Cách tiếp cận dự án hay quy trình tiếp cận dự án là một kiến thức cơ bản cho mọi lập trình viên khi bước vào thế giới lập trình. Tuy nhiên, các chương trình đào tạo hiện nay lại thường bỏ qua nó và cho rằng nó thuộc phần…

Kỹ năng mềm

Công việc trong thế giới hiện đại ngày càng tỏ rõ sự phân chia đến mức chuyên biệt các ngành nghề. Điều ấy đồng nghĩa với việc các công việc ngày càng đòi hỏi trình độ chuyên môn hóa cao, nói cách khác, đòi hỏi kiến thức cứng. Ngành lập…

Phương pháp học mới

Với sự phát triển ngày càng nhanh chóng, khi những phương pháp cũ trong đào tạo trở nên kém hiệu quả, trung tâm đào tạo Eledevo Academy sau một thời gian nghiên cứu thử nghiệm đã rút ra cho mình một phương pháp tiếp cận mới trong đào tạo lập…