Blog

Tư tưởng nghề

Đây là một yếu tố cốt lõi ít được nhắc tới trong đào tạo nói chung (ngoại trừ trong những trường hợp đào tạo nội bộ). Một xã hội được hình thành và phát triển trên nền tảng của tập thể, dưới nữa tới các cá nhân. Để xây dựng và đẩy mạnh việc phát triển nguồn nhân lực, tư tưởng nghề là điều không thể bỏ qua.

Tư tưởng nghề là gì?

Tư tưởng nghề là nền tàng mà trên đó chúng ta suy nghĩ, định hướng, phân tích, đánh giá, và kết luận về một ngành nghề, công việc hay lĩnh vực. Tóm gọn lại, tư tưởng nghề là cách chúng ta quan niệm và thực hành quan niệm liên quan tới nghề. Đạo đức nghề nghiệp, nguyên tắc hành nghề, … mọi thứ đều được xây dựng dựa trên tư tưởng nghề. Bởi đây là ý thức hệ chi phối cách chúng ta nhận thức về nghề nghiệp, có thể nói, nó đóng vai trò quyết định trong đời sống lao động của mỗi người.

Tư tưởng nghề bao gồm những gì?

1. Tôn trọng nghề

Trước nhất trong tư tưởng nghề phải kể tới việc tôn trọng nghề. Tôn trọng nghề là quan niệm của một cá nhân đối với không chỉ ngành nghề mình đang làm, mà còn với tất cả mọi ngành nghề khác, một khi đã được pháp luật bảo hộ, mọi ngành nghề đều đứng ngang hàng với nhau, đều đáng được tôn trọng. Tôn trọng các ngành nghề khác nhau và các cá nhân hành nghề khác nhau, đây là yếu tố cơ bản mà bất kể bạn đứng ở vị trí nào, công việc nào, cũng cần phải biết và hiểu rõ.

2. Yêu nghề

Nếu tôn trọng nghề như là cơ sở để chúng ta triển khai công việc (yếu tố cần), thì yêu nghề chính là yếu tố đủ. Khi nói đến tôn trọng nghề, chúng ta có thể hiểu là nó như tập hợp các quy tắc hạn chế những việc ta không được làm (không đả kích ngành nghề khác, không gây hấn với khách hàng, …). Yêu nghề, mặt khác, chúng ta có thể hiểu như một nghĩa vụ. Dựa trên cơ sở tôn trọng nghề, một cá nhân tham gia hoạt động nên yêu ngành nghề mà mình đang phục vụ, cố gắng hết mình để hoàn thành nó một cách tốt nhất.

Ở đây, sự yêu nghề được thể hiện như một nghĩa vụ phải cống hiến hết mình: “Bởi vì bạn có thể, nên bạn phải.” Điều này nằm trong đạo đức nghề của rất nhiều ngành, khi bạn có thể cống hiến và phụng sự cho các giá trị xã hội nhân văn nhưng lại từ chối, đó là vi phạm đạo đức nghề.

Trên đây là 2 cấp độ của tư tưởng nghề mà mọi cá nhân tham gia lao động đều cần biết. Nhằm mục đích đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực lập trình, chúng tôi hân hạnh đưa tư tưởng nghề vào chương trình đào tạo của mình xuyên suốt 2 khóa học nâng cao và nghiệp vụ, góp phần đào tạo ra những cá nhân lao động xuất sắc về cả chuyên môn nghiệp vụ lẫn đạo đức nghề.

Tham khảo khóa học nâng cao của chúng tôi

Tham khảo khóa học nghiệp vụ chuyên sâu

Bạn có thể trải nghiệm khóa học miễn phí của chúng tôi ngay hôm nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *