Month: April 2021

Học lập trình khó hay dễ ?

Bạn bắt đầu có chút hứng thú với lập trình nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu? Bạn thử tự tìm hiểu những kiến thức trên mạng, và sau vài giờ hay vài ngày thì bắt đầu thấy ngợp? Học lập trình liệu có thực sự khó đến thế…