staff

Nơi đặt trọn niềm tin – Chúng tôi luôn đồng hành cùng các bạn trên con đường sự nghiệp. Hướng dẫn từ a-z, cầm tay chỉ việc cho đến khi thành thạo. Cùng các bạn nghiên cứu và luyện tập cho đến khi tự tin đi xin việc.

Phương pháp học mới

Với sự phát triển ngày càng nhanh chóng, khi những phương pháp cũ trong đào tạo trở nên kém hiệu quả, trung tâm đào tạo Eledevo Academy sau một thời gian nghiên cứu thử nghiệm đã rút ra cho mình một phương pháp tiếp cận mới trong đào tạo lập…