Học phí khóa học

Chính sách học phí khóa cơ bản

Giá niêm yết

1.950.000

vnđ/tháng

Dành cho

Các bạn đăng ký và đóng tiền trước khai giảng 1 tuần

Quyền lợi

 • Kiến thức tổng quan
 • Thực hành với công nghệ được học

Đăng ký sớm

1.650.000

vnđ/tháng

Dành cho

Các bạn đăng ký và đóng tiền trước khai giảng 2 tuần

Quyền lợi

 • Ưu đãi về học phí
 • Các quyền lợi khác như đăng ký cơ bản

Đăng ký sớm

1.300.000

vnđ/tháng

Dành cho

Các bạn đăng ký và đóng tiền trước khai giảng 3-4 tuần

Quyền lợi

 • Ưu đãi về học phí
 • Các quyền lợi khác như đăng ký cơ bản

Chính sách học phí khóa nâng cao

Đăng ký cơ bản

5.900.000

vnđ/tháng

Yêu cầu

 • Đã hoàn thành lộ trình khóa cơ bản
 • Vượt qua bài phỏng vấn và test của trung tâm

Quyền lợi

 • Kiến thức về dự án thực tế
 • Sản phẩm đầu tay
 • Chứng nhận Full-stack Web và Mobile Developer Pre-master của trung tâm khi tốt nghiệp

Học viên thân thiết

5.000.000

vnđ/tháng

Yêu cầu

 • Dành cho học viên cũ
 • Tham gia đủ 100% số buổi học khóa cơ bản

Quyền lợi

 • Ưu đãi về học phí
 • Các quyền lợi khác như đăng ký cơ bản

Đăng ký sớm

3.950.000

vnđ/tháng

Yêu cầu

 • Dành cho học viên cũ
 • Đăng ký trong tháng đầu tiên của khóa cơ bản

Quyền lợi

 • Ưu đãi về học phí
 • Các quyền lợi khác như đăng ký cơ bản

Học phí khóa lẻ

Giá gốc
Đóng trước 1-2 tuần
Đóng trước 3-4 tuần
HTML/CSS (1 tháng)
1.950.000
1.650.000
1.300.000
React (1 tháng)
1.950.000
1.650.000
1.300.000
NodeJS (1 tháng)
1.950.000
1.650.000
1.300.000
Java Spring (1 tháng)
1.950.000
1.650.000
1.300.000
Nâng cao (3 tháng)
5.900.000
5.000.000
3.950.000

Học phí ưu đãi cho gói combo

Giá gốc (Kết thúc khóa đầu tiên)
Đóng trước 1-2 tuần
Đóng trước 3-4 tuần
FE cơ bản (2 tháng)
 • HTML/CSS
 • ReactJS + ReactNative
3.600.000
3.000.000
2.300.000
BE cơ bản (2tháng)
 • NodeJS
 • Java Spring
3.600.000
3.000.000
2.300.000
Full khóa cơ bản (3 tháng)
 • HTML
 • React
 • NodeJS
5.400.000
4.500.000
3.450.000
Full khóa cơ bản (3 tháng)
 • HTML
 • React
 • Java Spring
5.400.000
4.500.000
3.450.000
Full khóa cơ bản (3 tháng) + Nâng cao (3 tháng)
9.360.000
7.800.000
6.000.000

Dạy bằng tâm , chỉ bằng tầm

Đừng nói mà hãy làm. Đừng luyên thuyên mà hãy hành động. Đừng hứa hẹn mà hãy chứng minh.

Học viên tham gia
Khoá học hoàn thành
Học viên có việc làm